Logo


1. AVINAS – मेष (meša)

Avinas
Aktyvi kurianti ugnis.
Tikram Avinui nėra žodžio „palauk“, viskas turi būti iš karto, daug, čia ir dabar. Ženklas pasižymintis aktyvumu, polinkiu imtis iniciatyvos, saviraiška ir lyderyste. Būdingas polinkis naujovėms, išradimams, inžinerijai, modernioms technologijoms. Išradingas: nepasiduos monotonijai ir kiekvieną kartą tą patį veiksmą ar darbą norės atlikti kitaip nei prieš tai. Ieškos naujų būdų, kad tik nereiktų kartoti tą patį per tą patį. Vieną rytą blynus keps keptuvėje, o kitą rytą orkaitėje. Jokie iššūkiai Avino neatbaidys, priešingai – sustiprins jo kovinę dvasią.

Nedidelis patikslinimas.
Visi žinome savo zodiako ženklą, kuriame mūsų gimimo metu buvo Saulė. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvienas savo horoskope turime visus dvylika ženklų. Mūsų charakterio savybės gali beveik neatitikti aprašomo ženklo savybių, nes pagrindiniai planetų deriniai yra išsidėstę kituose ženkluose. Horoskopo analizė yra holistinis darbas. Nesvarbu, jei nesate Avino ženklo atstovas, vis tiek galite turėti ryškias Avino ženklui būdingas savybes, nes Marsas, Avino valdovas, gali būti labai stiprus Liūto ženkle ir pan. Saulė Avino ženkle – lyderystės požymis, suteikiantis galių labiau vadovautis savo galva nei pripažintais autoritetais. Marsas – tikras generolas, kartais karštakošiškas, pasižymintis itin aktyvia fizine energija bei stipria logika. Mėnulis – racionalus protas, norintis viską pagrįsti logiškais atsakymais. Merkurijus – aktyvus intelektas. Venera – mažai romantikos, daugiau savanaudiškumo nei gebėjimo duoti kitam. Jupiteris – pakylėtas padaryti kuo daugiau gerų darbų ir atiduoti visą save, siekiant tikslo. Labiausiai nuskriaustas Avino ženkle yra Saturnas, tai visiškas nenoras veikti ir beprasmybės jausmas, tikslo nebuvimas. Straipsnio pabaigoje pateikiau nuorodą, kur galite susivesti savo gimimo duomenis ir pasitikrinti planetas, esančias Avino ir kituose ženkluose. Mes visi turime Avino ženklą ir jo valdovą Marsą savo gimimo horoskope. Šis straipsnis pažintinis, paremtas senovinėmis Jaimini ir Parashara sanskrito sutromis, skirtas praplėsti požiūrį į senovės astrologiją.

KŪNO DALIS. GALVA

Galvos dalis nuo viršugalvio žemyn link nugaros iki kaklo. Racionalumo pradas, protas ir mintys. Galva yra valdžia. Gera galva – gera valdžia. Iš valdžios tikimės gerų pokyčių, logiškų ir konkrečių problemų sprendimo būdų ir veiksmų, bet ne emocijų bangavimo. Būdingas gebėjimas vadovautis savo galva nei pripažintais autoritetais. Stiprios planetos Avino ženkle ir geras Marsas – valdžios ir stiprios saviraiškos požymis. Stiprus Avino ženklas yra karys pasiryžęs įveikti visus iššūkius. Logika yra Avino valdovo Marso sritis.

VYRIŠKAS ŽENKLAS

Tai nereiškia, kad moterys, turinčios Saulę ar kitas planetas Avino ženkle, yra vyriškos. Vyriška energija yra Jang, aktyvus duodantis pradas. Paskaitos metu moteris dėstytoja bus aktyvus pradas, nes ji perduoda žinias studentams. Studentai klausosi, t.y. įsisavina naują medžiagą (In priimantis pradas). Avinas bus laimingas, galėdamas įgyvendinti savo mintis ir idėjas. Visi nelyginiai ženklai astrologijoje yra vyriškos prigimties. Daugiau planetų nelyginiuose ženkluose rodo labiau aktyvų ir kuriantį žmogų, kuris nelaukia pokyčių, bet imasi iniciatyvos ir veikia.

SUSITELKIMAS

Valingas Avinas gali labai gerai susitelkti į savo tikslą ir kuriam laikui pamiršti visas mandagumo plonybes, kitus žmones bei supančią aplinką. Jei šių savybių trūksta, greičiausiai priežastis bus Saturnas, apsigyvenęs Avino ženkle arba silpnas Marsas ir kt. Marsas ir Saturnas Jyotish astrologijoje yra priešai. Todėl vienas blogiausių dalykų yra Saturnas Avino ženkle. Jis tingi ir vengia iššūkių.
Jupiteris ir Saulė – Marso (Avino šeimininko) draugai. Geras Jupiteris, Saulė avino ženkle – ryžtingas, dosnus, įkvepiantis, nuoseklus ir kryptingas karys, lyderis, kūrėjas ar išradėjas.Marsas taip pat valdo ir Skorpiono ženklą, pasižymintį ištverme. Žmonės, turintys stiprius Marso ženklus, t.y. Aviną arba Skorpioną, pas astrologus lankosi rečiau. Jie nebijo iššūkių ir sveikos nuovokos dėka išsprendžia patys. Drąsiai įgyvendina savo siekius.

UGNIS. INTUICIJA

Būdingas staigus suvokimas – „žinau“! Jyotish astrologijoje ugnies stichijai priskiriamos intuityvios savybės. Gebėjimas iš karto suvokti reikalo esmę per daug nesigilinant. Ugnis visada eina žemės paviršiumi... kol pati užgęsta ar yra užgesinama. Tikras Avinas nesileis užgesinamas.

PITTA

Pitta yra iniciatyva ir drąsa įgyvendinti savo užmanymus, jaučiant nenutrūkstantį įkvėpimą. Kuo daugiau žmogus turi Pitta energijos, tuo labiau jis yra veikėjas nei stebėtojas. Marsas ir Avinas yra Pitta energija.

IŠTVERMĖ. KETURKOJIS GYVŪNAS

Avinas priskiriamas keturkojams gyvūnams, kurie pasižymi ištverme. Tai drąsūs, gebantis pakelti sunkią naštą bei imtis asmeninės atsakomybės žmonės. Juos labiau domina asmeniniai nei kolektyviniai pasiekimai ir įsitvirtinimas visuomenėje.

KŪNAS

Didelis. Ascendentas, žymintis pirmą būstą (kūną) ar ascendento valdovas Avino ženkle rodo didesnį nei įprasta žmogaus kūną, taip pat didesnes galūnes – rankas ar pėdas. Aviną galite privilioti pasiūlę sudalyvauti didelės svarbos projektuose ar, kai reikia ką nors „pramušti“.

VIETOVĖ

Uolingi kalnai. Ketvirtas namų būstas Avino ženkle arba jo valdovas, taip pat Marsas (nekilnojamo būsto planeta) Avine gali reikšti būstą – namus kalnuotoje ar atšiaurioje uolėtoje vietovėje. Avinui patinka iššūkiai, todėl atšiaurus kraštovaizdis ar gyvenimas ant betono negąsdina. Tai gali būti sausros išdeginti plotai ar smėlynai toli gražu neprimenantys derlingų žemių. Gyvenime Avinui reikia užkariauti nederlingas žemes ir jas paversti derlingomis – pelningomis.

IŠMINČIUS DŽAIMINI (JAIMINI)

Remiantis išminčiaus Jaimini sutromis, kurios neoficialiai patvirtintais duomenimis egzistavo dar 6000 metų pr. Kr., Avinas yra įvardinamas kaip penkios žiurkės ir katės. Tai siejama su skrupulingumu, perdėtu noru būti tobulam. Tai iššūkis suvokti, jog visi dideli dalykai susideda iš daugybės smulkmenų, kurių nereikia per daug sureikšminti. Svarbiau yra susitelkti į galutinį tikslą, matyti reikalo esmę, tam reikalingas kryptingumas ir nuoseklumas, bet neužsiciklinimas ties smulkmenomis. Prastas Marsas (Avino valdovas) – silpnas charakteris, logikos nebuvimas, nedrąsa, nervingumas, karštakošiškumas, brutualumas, agresija, negebėjimas įveikti iššūkius.


Svarbus papildymas
Žodis zodiakas yra graikų kilmės. Zodiakas sudarytas iš dvylikos ženklų. Džiotiša (jyotiṣa ज्योतिष) astrologijoje ženklas yra vadinamas „raši“ (rāśi – राशि). Žvelgiant iš žemės taško, zodiakas yra saulės kelias dangumi (ekliptika). Tai yra 360 laipsnių ratas, padalintas į dvyliką dalių po 30 laipsnių. Šis padalinimas buvo žinomas iki graikų kultūros ekspansijos. Jadžur Vedos priede Vedanga Džiotiša, kuris skirtas astronominiams skaičiavimams, minimi 12 mėnesių, išvardinami mėnulio žvaigždynai, bet ne zodiako ženklai. Senovės indai zodiaką vadino „kalarupa“, „laiko įsikūnijimu“ arba „kalapuruša“, jį simbolizavo kosminis vyras, kurio galva buvo Avinas, veidas – Jautis, rankos – Dvyniai ir t.t. Tai, kad ženklus vadiname gyvūnų vardais, yra graikų kultūros įtaka. Senovės indų, babiloniečių astrologijoje egzistavo mėnulio žvaigždynų astrologija, tik vėliau buvo pradėti naudoti ženklų pavadinimai. Džaimini savo sutrose neteikia reikšmės ženklų pavadinimams, įvardina juos skaičiais: Avinas yra 1, Jautis yra 2 ir .t.t.

Mano sąmonės pokyčiai
Savo astrologinėje programoje KALA esu pasirinkus nustatymus, kur ženklai yra pažymėti skaičiais. Iš pradžių buvo keista, bet vėliau tai įnešė naują matymą ir visai kitą suvokimą apie astrologinius ženklus po vakarų astrologijos studijų. Viename pagrindinių astrologinių tekstų „Brihat Parashara Hora Sastra“ teigiama, kad nematomas Vishnu (Aukščiausias Dievo asmuo) yra Kalarupa (Laiko įsikūnyjimas), kurio kūno dalys yra ženklai, pradedant nuo Avino ir šios kūno dalys neturi sąmonės. Tuo tarpu planetos turi Dievišką sąmonę, kuri pasireiškia kaip tam tikra planetų įtaka, formuojanti mūsų charakterį ir likimą. Pradėjus gilinantis į senovės astrologiją, atsivėrė visiškai naujas matymas ir suvokimas. Šį vyksmą paspartino asmeniniai sąmonės pokyčiai, įskaitant gyvenimo būdo pasikeitimus. Supratau, kad senoviniai sanskrito tekstai nėra šiaip sau tekstai ar pasakos. Mokant užsienio kalbas ir plečiant sąmonę, atsidaro visi vartai į Pasaulio Žinyną ar Pasaulio Sielą, kaip rašė P.Coelho.

Laisvalaikiu

Šioje nuorodoje galite susivesti savo gimimo duomenis ir pasitikrinti, kokios planetos yra Avino ženkle ir ne tik: http://www.vaultoftheheavens.com/VOTH_ChartCreator/Welcome.aspx.
Tekstas parengtas pagal Ernst Wilhelm „Graha Sutras“ (2006), Brihat Parashara Hora Sastra, Jaimini Upadesha Sutras, bei Ernst Wilhelm mokomąją medžiagą.