Logo


12. ŽUVIS/ŽUVYS – मीन (myna)

Žuvys
Dvi Žuvys viena greta kitos – galva šalia uodegos. Vandens ženklas, gausiai apdovanotas satva energija, kuri yra šviesos, gerumo ir švaros požymis – guna. Šios energijos dėka palaikoma darna prote ir jausmuose. Žuvys yra paskutinis zodiako ženklas, dvyliktas būstas, užbaigiantis visą ciklą. Dvyliktas būstas yra „moksha“ – galutinis dvasinis išsilaisvinimas iš kančios, mirties ir gimimo ciklo bei susiliejimas su Aukščiausiąja Sąmone.
Tai išties Dieviškas ženklas. Niekas negali sustabdyti Žuvies nuo buvimo tiesiog geru žmogumi, kupinu pasiaukojimo ir atsidavimo. Kraštutiniu atveju tai gali būti visiškas atsiribojimas nuo pasaulietinio gyvenimo, atsakomybės vengimas, praktiškumo nebuvimas, polinkis svaigintis ar net dvasinė tinginystė. Kiek geresniu atveju – tiesiog slaptas noras pabėgti nuo „savęs“, „išsivaduoti“. Šis polinkis priklauso nuo planetų, esančių Žuvų ženkle ir viso gimimo horoskopo.

Nedidelis patikslinimas.
Visi žinome savo ženklą, kuriame mūsų gimimo metu buvo Saulė. Kiekvienas savo horoskope turime visus dvylika ženklų. Mūsų charakterio savybės gali neatitikti aprašomo ženklo savybių, jei pagrindiniai planetų deriniai yra išsidėstę kituose ženkluose. Horoskopo analizė yra holistinis darbas, apima visus dvylika ženklų.
Jei nesate Žuvų ženklo atstovas, vis tiek galite turėti ryškias Žuvų ženklui priskiriamas savybes: atsidavimą, geranoriškumą, švelnumą, pasiaukojimą, norą atsiriboti nuo materialaus pasaulio ir jo sunkumų, pabėgti nuo „savęs“. Minėtos savybės priklauso nuo planetų, esančių Žuvų ženkle. Žuvų valdovas yra Jupiteris, kuris turi du priešus: Merkurijų ir Venerą. Saturnas Žuvų ženkle yra neutralus, o Venera egzaltuota – labai stipri, dieviškai įkvėpta ir turinti daug geranoriškumo bei atsidavimo. Venera Žuvų ženkle yra daug švelnesnė ir geranoriškesnė nei kad Jupiteris svečiuose pas savo priešą Venerą Svarstyklių/Jaučio ženkle, kur jis labiau linkęs ieškoti materialinės naudos nei kad gyventi vedamas vien dvasinio įkvėpimo. Puikiai Žuvies ženkle jaučiasi Saulė, Mėnulis ir Marsas.
Saulė Žuvų ženkle suvokia gyvenimo prasmę ir jaučia dvasinį įkvėpimą sekti savo pašaukimu. Mėnulis Žuvyse kupinas gerumo ir nuoširdumo, linkęs pasiaukoti. Niekas negali Mėnulio atbaidyti nuo noro tiesiog būti geru. Generolas Marsas Žuvų ženkle yra švelnus ir linkęs vengti konkurencijos ar konfliktų, kartais gali būti tingus, baikštus, nevalingas. Geras Marsas yra linkęs sutelkti visą savo energiją geriems darbams atlikti. Darydamas gerus darbus jis jaučiasi įkvėptas daryti jų dar daugiau. Merkurijus nuo 0 iki 15 Žuvų laipsnio yra labai silpnas, jam trūksta vadybos įgūdžių, praktiškumo, organizuotumo, gebėjimo laikytis taisyklių, kurti įvairias struktūras. Merkurijui sunku mokytis: kyla noras išvengti įvairių matematinių apskaičiavimų, tyrinėjimų, analizavimų, daug svarbiau kuo greičiau viską baigti nei kad rasti efektyvų būdą kaip palengvinti mokymosi procesą. Saturnas Žuvyse yra neutralus, todėl neturi per daug laiko būti paniuręs ir neneša tokios sunkios gyvenimo naštos kaip būdamas Avino ženkle. Jo dėka Žuvys tampa santūriai geros ir labiau ištvermingos. Merkurijus, o ypač Saulė/Mėnulis su Saturnu bei kiti planetų pažeidimai gali reikšti norą pabėgti ir atsiriboti nuo pasaulietinės atsakomybės, vartojant svaigalus, užsiimant neaiškia veikla ir t.t.
Svarbu suprasti, kad mes visi turime Žuvų ženklą savo gimimo horoskope. Šis straipsnis pažintinis, paremtas senovinėmis Jaimini ir Parashara sutromis, skirtas praplėsti požiūrį į klasikinę senovės astrologiją.
Internete gausu nemokamų svetainių, kur galite susivesti savo gimimo datą ir laiką bei pasitikrinti planetas, esančias Žuvų ženkle. Raktiniai žodžiai paieškai būtų „birth chart calculator“.

KŪNO DALIS. PĖDOS

Senovės indai zodiaką vadino „Kalarupa“, „Laiko įsikūnijimu“ arba „Kalapurusha“, jį simbolizavo kosminis vyras, kurio galva buvo Avinas, veidas – Jautis, rankos – Dvyniai..., pėdos – Žuvys. Avinas ir Žuvys du greta esantys ženklai – kosminio vyro galva ir pėdos. Pėdos atlieka svarbų vaidmenį religiniuose ritualuose. Prieš paskutinę vakarienę Kristus savo mokiniams nuplovė kojas, rodydamas pavyzdį, kaip reikia elgtis su kitais. Tai buvo nuolankumo ir atsidavimo ženklas. Rytų religijose dievybių ar iškilių dvasinių asmenybių pėdos yra šventos. Mokiniai nuolankiai siekia jas paliesti, pabučiuoti ar surinkti pėdų dulkes ir pan. Žuvies ženklas yra vienas iš simbolių, vaizduojamų Viešpaties Višnaus lotoso pėdose. Akupresūros atstovai teigia, kad pėdų masažas yra vienas efektyviausių. Pėdose gausu biologiškai aktyvių taškų, kurie atitinka įvairius kūno organus. Juos masažuojant stiprinama sveikata.

MOTERIŠKAS ŽENKLAS. ŠVELNUMAS IR PASIAUKOJIMAS

Žuvims svarbiausia jausti ryšį su aplinkiniu pasauliu, dieviškumu ir būti mylimoms. Tuomet joms patinka daryti gerą kitiems ir būti atsidavusioms. Žuvims būdingas švelnumas ir empatija aplinkiniams. Padidintas jautrumas ar pažeidžiamumas gali sukelti norą atsiriboti nuo aplinkinių, kentėti ar tiesiog pabėgti.

IŠTVERMĖ. BEKOJĖS. VANDUO. JAUSMINGUMAS

Žuvų dvasios stiprybė glūdi jų gebėjime atsiduoti gyvenimo tėkmei. Žuvys geriausiai jaučiasi vandenyje, tai jų vieninteliai namai. Nepasižymi didžiule ištverme ir tai nėra jų tikslas. Ne veltui yra posakis: „nespręskime apie žuvį pagal jos gebėjimą lipti į medį“. Žuvims reikia tinkamos aplinkos, kur jos jaučiasi saugiai ir gali atsipalaiduoti, kur niekas neverčia konkuruoti ir siekti aukštų rezultatų. Svarbiausia emocinė laisvė ir neprisirišimas prie neigiamų jausmų, tuomet Žuvys laisvai nardo savo vandenyse ir gali įgyvendinti trokštamus tikslus.

KAPHA

Žuvims priskiriama kapha doša. Remiantis Ajurveda, kapha yra viena iš trijų došų (energijų), palaikančių kūno fiziologinę veiklą. Visi trys vandens ženklai Vėžys, Skorpionas ir Žuvys priklauso kapha energijai, kuri susijusi su vandens elementu. Kapha energija padeda Žuvims išjausti savo giliausias sielos gelmes ir atsiduoti Dieviškumo energijai.

VIETOVĖ. VANDUO

Informacija apie ženklui priskiriamą vietovę būdavo reikalinga ieškant dingusių žmonių, gyvūnų ir pamestų daiktų. Senųjų sanskrito tekstų žinios apie ženklus ir jiems priskiriamas vietoves neprarado vertės ir yra naudingos prognozavime. Tai nereiškia, kad Žuvims būtinai turi patikti vandens telkiniai. Žuvų ženklui priskiriami visi vandens telkiniai: upės, ežerai, jūros, vandenynai.

SPALVA

Senovėje nebuvo tokio plataus spalvų spektro kaip dabar. Klasikiniuose tekstuose Žuvims nepriskiriama jokia spalva. Vėlesniuose tekstuose nurodama tiesiog blyški arba juoda spalva. Ši informacija reikalinga norint apibūdinti konkretų daiktą ir naudojama prashna – vieno klausimo remiantis tiksliu laiku astrologijoje.

IŠMINČIUS DŽAIMINI (JAIMINI)

Remiantis išminčiaus Jaimini sutromis, kurios neoficialiai patvirtintais duomenimis gali būti parašytos 6000 metų pr. Kr., asmeninė planeta Žuvų ženkle yra sėkminga, turinti visas galimybes patirti dvasinį išsilaisvinimą. Tai pareigingas ir kilnios mąstysenos žmogus, darantis gerus darbus. Žuvų ženklas užbaigia tam tikrą individualios sąmonės evoliucijos ciklą ir atsiduoda Aukštesnei Sąmonei. Asmeninė planeta Žuvų ženkle rodys, jog gyvenimo kelias nėra tiesiogiai susijęs su karjera ir materija, domina kur kas aukštesni ir asmeniniai gilūs siekiai.

Svarbus papildymas
Žodis zodiakas yra graikų kilmės. Zodiakas sudarytas iš dvylikos ženklų. Džiotiša (jyotiṣa ज्योतिष) astrologijoje ženklas yra vadinamas „raši“ (rāśi – राशि). Žvelgiant iš žemės taško, zodiakas yra saulės kelias dangumi (ekliptika). Tai yra 360 laipsnių ratas, padalintas į dvyliką dalių po 30 laipsnių. Šis padalinimas buvo žinomas iki graikų kultūros ekspansijos. Jadžur Vedos priede Vedanga Džiotiša, kuris skirtas astronominiams skaičiavimams, minimi 12 mėnesių, išvardinami mėnulio žvaigždynai, bet ne zodiako ženklai. Senovės indai zodiaką vadino „kalarupa“, „laiko įsikūnijimu“ arba „kalapuruša“, jį simbolizavo kosminis vyras, kurio galva buvo Avinas, veidas – Jautis, rankos – Dvyniai ir t.t. Tai, kad ženklus vadiname gyvūnų vardais, yra graikų kultūros įtaka. Senovės indų, babiloniečių astrologijoje egzistavo mėnulio žvaigždynų astrologija, tik vėliau buvo pradėti naudoti ženklų pavadinimai. Džaimini savo sutrose neteikia reikšmės ženklų pavadinimams, įvardina juos skaičiais: Avinas yra 1, Jautis yra 2 ir .t.t.

Mano sąmonės pokyčiai
Savo astrologinėje programoje KALA esu pasirinkus nustatymus, kur ženklai yra pažymėti skaičiais. Iš pradžių buvo keista, bet vėliau tai įnešė naują matymą ir visai kitą suvokimą apie astrologinius ženklus po vakarų astrologijos studijų. Viename pagrindinių astrologinių tekstų „Brihat Parashara Hora Sastra“ teigiama, kad nematomas Vishnu (Aukščiausias Dievo asmuo) yra Kalarupa (Laiko įsikūnyjimas), kurio kūno dalys yra ženklai, pradedant nuo Avino ir šios kūno dalys neturi sąmonės. Tuo tarpu planetos turi Dievišką sąmonę, kuri pasireiškia kaip tam tikra planetų įtaka, formuojanti mūsų charakterį ir likimą. Pradėjus gilinantis į senovės astrologiją, atsivėrė visiškai naujas matymas ir suvokimas. Šį vyksmą paspartino asmeniniai sąmonės pokyčiai, įskaitant gyvenimo būdo pasikeitimus. Supratau, kad senoviniai sanskrito tekstai nėra šiaip sau tekstai ar pasakos. Mokant užsienio kalbas ir plečiant sąmonę, atsidaro visi vartai į Pasaulio Žinyną ar Pasaulio Sielą, kaip rašė P.Coelho.

Laisvalaikiu

Šioje nuorodoje galite susivesti savo gimimo duomenis ir pasitikrinti, kokios planetos yra Žuvų ženkle ir ne tik: http://www.vaultoftheheavens.com/VOTH_ChartCreator/Welcome.aspx.
Tekstas parengtas pagal Ernst Wilhelm „Graha Sutras“ (2006), Brihat Parashara Hora Sastra, Jaimini Upadesha Sutras, bei Ernst Wilhelm mokomąją medžiagą.