Logo


9. ŠAULYS – धनुस् (danus)

Šaulys
Šaulys, didingas visa savo esybe, rankose laiko lanką ir sėdėdamas ant žirgo šuoliuoja žeme. Tai satvinis, dorybe pasižymintis ugnies ženklas, priklausantis kšatrijų (karių ir valdovų) kastai. Pagal senovės išminčių Parašarą, Šaulys yra apdovanotas dvasiniu spindesiu paties pasaulio kūrėjo Brahmos. Taip išaukštintai Šaulio ženklas apibūdintas Brihat Parašara Hora šastrose, kurias užrašė išminčiaus mokinys Maitrėja.
Šaulys yra vadinamas „Dhanus“, kas išvertus iš sanskrito kalbos reiškia “lankas”. Tai karo ginklas, aprašytas karybos meno sąvade “Dhanurveda”, kaip vienas iš daugiau nei šimto karo ginklų. Lankas (dhanus) minimas viename seniausių šventų sanskrito himnų rinkinyje “Rigveda”. Himne apie karo ginklus Dievų yra prašoma pagalbos įveikti priešus pasinaudojant lankais ir tapti nugalėtojais.
Kartą teko klausytis, kaip vienas išmintingas jogas – mokytojas meditaciją prilygino šaudymui iš lanko. Strėlė yra mūsų individualus „aš“, o įtemptas lankas – pastanga ir ketinimas pasiekti tikslą – Aukščiausiąją Sąmonę. Geras susitelkimas yra tada, kuomet lieka tik taikinys (tikslas) ir strėlė. Visa kita aplinkui tarsi išnyksta. Susikoncentravimas į taikinį sužadina Aukščiausios Sąmonės energijos tėkmę mumyse. Kad strėlė tiksliai pataikytų į taikinį, reikia labai tvirtai įtempti lanką – turėti tvirtą ketinimą meditacijos metu. Kuo tvirtesnis ketinimas, tuo toliau nulėks strėlė, tuo stipriau dvasinė energija pradės tekėti mumyse. Taip per individualų aš pažįstamas universalus Aš.

Kiek vėliau šią gilią išmintį aptikau skaitydama Upanišadas. Mundaka Upanišada, A.Beinoriaus vertimas (VAGA, 2006):
2.2.3. Imki didį ginklą, lanką – upanišadas, ir strėlę, išgaląstą susitelkimu, įdėk. Visas mintis į Jį sutelkęs, įtempki lanką ir atmink, mielasis: taikinys – tai Jis, Nenykstamasis.
2.2.4. Lankas – AUM, strėlė – tu Pats, o šitą taikinį vadina Brahmanu. Taikyki nedvejodamas ir susijunk su Juo tarsi strėlė [su taikiniu].
Šaulio ženklo valdovas yra Jupiteris, kuris senuosiuose sanskrito tekstuose dažniausiai vadinamas „Guru“. Šaulys yra dvasinis ieškotojas ir keliautojas. Jis pasižymi kilniomis savybėmis ir yra labiau dvasinis karys nei karys „terminatorius“. Vedinas sielos šauksmo dvasinio tikslo dažniausiai ieško savarankiškai. Žmonės, kurių horoskopuose Jupiteris yra stiprus, dažnai turi aiškų vidinį vedimą bei pašaukimą savo gyvenimo kelyje. Jie patys sau mokytojai, tokie retai apsilanko konsultacijose. Šauliai trokšta turėti tikslą ir prasmę gyvenime, kartais gali nukentėti dėl pernelyg didelio savo idealizmo. Patarimas – būti labiau praktiškiems.

Nedidelis patikslinimas.
Mes visi kuo puikiausiai žinome savo zodiako ženklą, kuriame mūsų gimimo metu buvo Saulė. Kiekvienas savo horoskope turime visus dvylika ženklų. Mūsų charakterio savybės gali neatitikti aprašomo ženklo savybių, jei svarbiausi planetų deriniai yra išsidėstę kituose ženkluose. Gimimo horoskopo analizė yra holistinis darbas, apimantis visus dvylika ženklų ir planetų išsidėstymus juose. Jei nesate Šaulio ženklo atstovas, vis tiek galite turėti ryškias Šaulio ženklui priskiriamas savybes: polinkį idealizuoti tikrovę, kilnumą, geranoriškumą pasaulio atžvilgiu, polinkį į filosofiją, religiją, dvasingumą. Šauliui įprasta laikytis įstatymų: tiek dvasinių, tiek materialių. Minėtos savybės priklauso nuo planetų, esančių Šaulio ženkle. Visoms septynioms planetoms čia tinka ir patinka būti. Bet geriausiai sekasi Saulei ir Marsui, kurie yra geriausi Šaulio valdovo Jupiterio draugai. Saulė ir Marsas išryškina pačias geriausias ir kilniausias Šaulio savybes: polinkį būti įkvėptam ir siekti aukštų idealų bei ieškoti tiesos. Saulė Šaulyje susijusi su aukštomis pareigomis, statusu bei kilniadvasiškumu. Marsas – gebėjimu kovoti už savo tiesas ar amžinąsias vertybes. Mėnulis – geranoriškumu kitų žmonių atžvilgiu bei šviesiomis ir skaidriomis mintimis, gera vaizduote. Merkurijus – sąžiningumu bendravime su draugais. Jupiteris – aukštais idealais, dvasingumu, filosofija. Venera – mokytojavimu. Įdomu tai, kad sudėtingasis Saturnas Šaulio ženkle nebus toks nusiminęs, kad nepavelka gyvenimo naštos. Jei minėtos planetos bus pažeistos, tikėtinos priešingos savybės. Straipsnio pabaigoje pateikiau nuorodą, kur galite susivesti savo gimimo duomenis ir pasitikrinti planetas, esančias Šaulio ir kituose ženkluose. Nuoroda skirta labiau pažengusiems astrologijos studentams. Šis straipsnis pažintinis, paremtas senovinėmis Jaimini ir Parashara sanskrito sutromis, skirtas praplėsti požiūrį į senovės astrologiją.

KŪNO DALIS. SĖDMENYS

Sėdmenys yra raumenų kompleksas, kurį sudaro didysis, vidurinis ir mažasis sėdmens raumenys. Didysis raumuo yra didžiausias ir stipriausias viso žmogaus kūno raumuo. Jo dėka galime išlaikyti kūną vertikalioje padėtyje, lipti laiptais, vaikščioti ir bėgioti. Sėdmens raumenis labiausiai silpnina ilgas sėdėjimas bei stuburo pakitimai: užspaustas nervas ir pan.
Šaulio ženklas atsakingas už tikslingą judėjimą ir ilgalaikę bei aiškią gyvenimo kryptį. Ilgalaikio tikslo ir prasmės nebuvimas apsunkina įvairias gyvenimo sritis. Taip kaip silpni sėdmenų raumenys išprovokuoja nugaros skausmą. Kitaip tariant silpnų sėdmenų raumenų funkcijas perima kiti raumenys arba mūsų gyvenimui ima diriguoti kiti. Dar vienas pavojus – pernelyg didelė gyvenimo kelio idealizacija, noras visame kame matyti prasmę. Tai nepraktiška. Šiek tiek lankstumo padėtų įsižeminti ir įgyvendinti konkrečius tiklsus ar užduotis.

VYRIŠKAS ŽENKLAS. AKTYVUS TIESOS IEŠKOTOJAS

Laimingas Šaulys – įgyvendinęs savo tikslus Šaulys. Aktyvus protas, gera vaizduotė bei logika padeda atkakliai siekti ir įgyvendinti savo tikslą savarankiškai. Svarbu netapti pernelyg fanatišku, tikintis, kad visi likusieji suvoks pasaulį taip, kaip ir jis pats.

IŠTVERMĖ. DVIKOJIS IR KETURKOJIS

Tai iš viso šešios kojos?! Ne, ne visai. „Brihat Parashara Hora Sastra“ nurodoma, kad priekinė Šaulio dalis yra dvikojė, o likusi kūno dalis turi keturias kojas. Tai vis tik šešios? Na tiesą sakant niekur neteko skaityti ar matyti, kad Šaulys turi šešias kojas. Pirma Šaulio ženklo dalis nuo 0 iki 15 laipsnių, likusi nuo 15 iki 30 laipsnių. Priklausomai nuo to kurioje ženklo dalyje yra Saulė, tiek ir kojų. Priekinė Šaulio dalis yra žmogaus kūnas, likusi kūno dalis – keturkojo gyvūno. Dvikojis žmogus aktyviai siekia savirealizacijos, keturkojis – pasižymi ištverme. Šauliai aktyviai domisi savirealizacija ir filosofija, taip pat ištvermingai ir atkakliai siekia tikslo.

UGNIS. DVASINIS KARYS

Kuo daugiau ugnies elemento horoskope, tuo svarbesnė asmeninė saviraiška. Šaulys geriausiai jaučiasi tokioje aplinkoje, kur gali laisvai išreikšti save ir jo saviraiška nėra slopinama. Tuomet jis jaučiasi vertinamas ir reikalingas. Šauliui priskiriama satvos (dorybės) guna. Todėl Šaulio ženklo saviraišką labiausiai motyvuoja kilnūs idealai bei tiesos siekis. Vedamas kilnių idealų norės apginti ir apsaugoti kitus. Šis karys kovos dėl dvasinės tiesos.

PITTA

Aktyvi Pitta energija išryškina ugninę Šaulio prigimtį ir padeda kūrybiškai įgyvendinti norimus tikslus. Ši doša sustiprina puikią vaizduotę, kuri paremta logika bei gebėjimą greitai mokytis pačiam be didelės pagalbos iš šalies.

VIETOVĖ. SAUSUMA

Akivaizdu, kad Šaulys labiausiai jaučiasi užtikrintas, kuomet tvirtai stovi ant žemės. Puiku, kai idealai ir tikslai yra praktiškai įgyvendinami. Sudėtinga, kuomet aukšti siekiai trukdo gyventi įprastą gyvenimą, trukdo įsižeminti bei prisitaikyti.

SPALVA

Senovėje nebuvo tokio plataus spalvų spektro kaip dabar. Klasikiniuose tekstuose Šauliui priskiriama geltona spalva. Vėlesniuose tekstuose šis ženklas siejamas su raudona spalva.

IŠMINČIUS DŽAIMINI (JAIMINI)

Remiantis išminčiaus Jaimini sutromis, kurios neoficialiai patvirtintais duomenimis gali būti parašytos 6000 metų pr. Kr., Šaulys turi polinkį vadovautis aukštais idealais, siekiant įsitvirtinimo gyvenime. Jei asmeninė planeta (Aatma kaaraka) sielos kelio vargoje papuola į Šaulio ženklą, tikėtinos aukštos pareigos ar svarbi pozicija profesiniame kelyje, taip pat aukštas statusas gyvenime. Grubių planetų pažeista asmeninė planeta Šaulio ženkle rodys neįgyvendintus tikslus, pažeminimą pareigose, aukštos pozicijos praradimą.

Svarbus papildymas
Žodis zodiakas yra graikų kilmės. Zodiakas sudarytas iš dvylikos ženklų. Džiotiša (jyotiṣa ज्योतिष) astrologijoje ženklas yra vadinamas „raši“ (rāśi – राशि). Žvelgiant iš žemės taško, zodiakas yra saulės kelias dangumi (ekliptika). Tai yra 360 laipsnių ratas, padalintas į dvyliką dalių po 30 laipsnių. Šis padalinimas buvo žinomas iki graikų kultūros ekspansijos. Jadžur Vedos priede Vedanga Džiotiša, kuris skirtas astronominiams skaičiavimams, minimi 12 mėnesių, išvardinami mėnulio žvaigždynai, bet ne zodiako ženklai. Senovės indai zodiaką vadino „kalarupa“, „laiko įsikūnijimu“ arba „kalapuruša“, jį simbolizavo kosminis vyras, kurio galva buvo Avinas, veidas – Jautis, rankos – Dvyniai ir t.t. Tai, kad ženklus vadiname gyvūnų vardais, yra graikų kultūros įtaka. Senovės indų, babiloniečių astrologijoje egzistavo mėnulio žvaigždynų astrologija, tik vėliau buvo pradėti naudoti ženklų pavadinimai. Džaimini savo sutrose neteikia reikšmės ženklų pavadinimams, įvardina juos skaičiais: Avinas yra 1, Jautis yra 2 ir .t.t.

Mano sąmonės pokyčiai
Savo astrologinėje programoje KALA esu pasirinkus nustatymus, kur ženklai yra pažymėti skaičiais. Iš pradžių buvo keista, bet vėliau tai įnešė naują matymą ir visai kitą suvokimą apie astrologinius ženklus po vakarų astrologijos studijų. Viename pagrindinių astrologinių tekstų „Brihat Parashara Hora Sastra“ teigiama, kad nematomas Vishnu (Aukščiausias Dievo asmuo) yra Kalarupa (Laiko įsikūnyjimas), kurio kūno dalys yra ženklai, pradedant nuo Avino ir šios kūno dalys neturi sąmonės. Tuo tarpu planetos turi Dievišką sąmonę, kuri pasireiškia kaip tam tikra planetų įtaka, formuojanti mūsų charakterį ir likimą. Pradėjus gilinantis į senovės astrologiją, atsivėrė visiškai naujas matymas ir suvokimas. Šį vyksmą paspartino asmeniniai sąmonės pokyčiai, įskaitant gyvenimo būdo pasikeitimus. Supratau, kad senoviniai sanskrito tekstai nėra šiaip sau tekstai ar pasakos. Mokant užsienio kalbas ir plečiant sąmonę, atsidaro visi vartai į Pasaulio Žinyną ar Pasaulio Sielą, kaip rašė P.Coelho.

Laisvalaikiu

Šioje nuorodoje galite susivesti savo gimimo duomenis ir pasitikrinti, kokios planetos yra Šaulio ženkle ir ne tik: http://www.vaultoftheheavens.com/VOTH_ChartCreator/Welcome.aspx.
Tekstas parengtas pagal Ernst Wilhelm „Graha Sutras“ (2006), Brihat Parashara Hora Sastra, Jaimini Upadesha Sutras, bei Ernst Wilhelm mokomąją medžiagą.