12 ženklų

 

11. VANDENIS – KUMBHA

Vandenis – vyras laikantis ąsotį ir stovintis vandenyje. Taip Vandenį apibūdina išminčius Parašara veikale „Brihat Parashara Hora Sastra“. Kituose klasikiniuose astrologiniuose tekstuose minimas vyras, laikantis vandens ąsotį. Juose nepabrėžiama, kad Vandenis įsibridęs stovi vandens telkinyje. Vandeniui kaip ir jo valdovui Saturnui priskiriamas oro elementas.

Kodėl vienas žymiausių senovės išminčių sako, kad jis stovi vandenyje ir laiko ąsotį skirtą vandeniui? Ką bendro turi oras ir vanduo? Krintant oro temperatūrai, kondensuojasi ore esantys vandens garai: iškrenta rasa, sniegas, kyla rūkas, susidaro šerkšnas. Vienas elementas virsta kitu elementu – oras virsta vandeniu, vanduo išgaruoja. Panašu, kad Vandenis yra Alchemikas smile, pasižymintis savo individualumo kūrimu ir išlaikymu. Puikiai įsilieja į kolektyvą ir tuo pačiu sugeba išlaikyti sveiką atstumą su jo nariais, neprarasdamas savo kitoniškumo. Gali daug dirbti ir pakelti sunkią naštą vardan kolektyvinės gerovės.

 


 

Nedidelis patikslinimas
Visi žinome savo ženklą, kuriame mūsų gimimo metu švietė Saulė. Kiekvienas savo horoskope turime visus dvylika ženklų. Mūsų charakterio savybės gali neatitikti aprašomo ženklo savybių, jei pagrindiniai planetų deriniai yra išsidėstę kituose ženkluose. Horoskopo analizė yra holistinis darbas, apima visus dvylika ženklų. Jei nesate Vandenio ženklo atstovas, vis tiek galite turėti ryškias Vandenio ženklui priskiriamas savybes: ištvermingumą, polinkį išsaugoti savo individualumą, gebėjimą palaikyti kolektyvinę dvasią ir tuo pačiu nepranykti jame, įžvelgti ir kurti naujas bendradarbiavimo galimybes, vertinti įvairią grupinės veiklos teikiamą naudą, geranoriškai priimti įvairias savo veiklos pripažinimo ir įvertinimo formas (diplomus, sertifikatus, padėkos raštus, įvairias padėkas ir dovanas). Minėtos savybės priklauso nuo planetų, esančių Vandenio ženkle. Vandenio valdovas yra Saturnas, kuris turi tris priešus: Saulę, Mėnulį ir Marsą. Saulė Vandenio ženkle reiškia tvirtas nuostatas įvairiais gyvenimo klausimais, kartais pernelyg daug suvaržančios tikrąjį sielos pašaukimą ir asmenybės saviraišką bei kūrybingumą. Nusiminimai ir emocinis liūdesys – tai Mėnulis, tupintis Vandenio ženkle. Marsas Vandenio ženkle yra neutralus ir tuo pačiu priešas Saturnui, kuris valdo Vandenio ženklą. Todėl Marsas Vandenio ženkle gali reikšti tiesiog tinginystę ar iššūkių nebuvimą, sveiką gyvenimo alkio jausmo trūkumą. Marsas Vandenio ženkle vengs iššūkių, jam bus sudėtinga tikslingai nukreipti energiją savo pasiekimams įgyvendinti. Vandenio ženkle gerai jaučiasi Merkurijus ir Venera, kurie yra Saturno draugai. Merkurijus visada padeda Vandeniui gauti reikiamus atsakymus ir įžvelgti naujas galimybes reikiamai veiklai plėtoti bei lėtai, tačiau užtikrintai keisti jos kryptį. Venera padeda išlaikyti ir išsaugoti meilės santykius, vertinti savo mylimąjį. Merkurijus ir Venera Vandeniui padeda išlaikyti puikius santykius įvairiose žmonių bendruomenėse ir kokybiškai veikti visuomeniniais tikslais.
Svarbu suprasti, kad mes visi turime Vandenio ženklą savo gimimo horoskope. Šis straipsnis pažintinis, paremtas senovinėmis Jaimini ir Parashara sutromis, skirtas praplėsti požiūrį į klasikinę senovės astrologiją. Internete gausu nemokamų svetainių, kur galite susivesti savo gimimo datą ir laiką bei pasitikrinti planetas, esančias Vandenio ženkle. Raktiniai žodžiai paieškai būtų „birth chart calculator“.

VANDENIS. KŪNO DALIS – BLAUZDOS.
Senovės indai zodiaką vadino „Kalarupa“, „Laiko įsikūnijimu“ arba „Kalapurusha“, jį simbolizavo kosminis vyras, kurio galva buvo Avinas, veidas – Jautis, rankos – Dvyniai… blauzdos – Vandenis.Blauzdos – kūno dalis apie kurią mažiausiai galvojame ir telkiame savo dėmesį, stengiamės pademonstruoti ar kažkaip išskirti. Sveikas vandeniškas individualizmas yra tada, kuomet adekvačiai priimame savo silpnąsias ir stipriąsias savybes, nelyginame savęs su kitais, nereikalaujame išskirtinio dėmesio ar pripažinimo.

VYRIŠKAS ŽENKLAS. ĮSITVIRTINIMAS KOLEKTYVE.
Vandenis laimingas, kuomet atranda savo vietą pasaulyje, kur gali netrukdomas išpildyti sau skirtą vaidmenį. Jam bus gera, kuomet jausis svarbia kolektyvo dalimi ir tuo pačiu nebus rakštis subinėj kitiems kolektyvo nariams, puikiai sutars su aplinkiniais.

IŠTVERMINGUMAS. DVIKOJIS.
Pakankamai ištvermingi ieškodami savęs ir savo tikrojo gyvenimo kelio. Vandeniui tai daug svarbiau nei partnerystės kūrimas ir puoselėjimas bei santuokiniai reikalai. Galu gale, remiantis senovės išminčių aprašymu tai vyras, rankose laikantis ąsotį ir stovintis vandens telkinyje. Jis juk stovi sau vienas, užsiėmęs savimi ir savo ąsočiu, jį supa vanduo. Dėl to Vandeniui daug svarbiau jis pats ir jo galimybių bei vidinių resursų plėtra. Svarbu, kaip jo individualumas pasireiškia kolektyvinėje veikloje. Įdomu, kaip jis atsispindi jį supančiame vandens telkinyje wink.

ORAS. INTELEKTAS.
Intelektas Vandeniui pasitarnauja kaip įrankis pažinti save ir savo galimybių ribas, jausti taiką su pačiu savimi.

VATTA.
Vandeniui priskiriama vata doša. Remiantis Ajurveda, vata yra viena iš trijų došų (energijų), palaikančių kūno fiziologinę veiklą. Oro ir eterio elementas glaudžiai susijęs su vata. Ši energija Vandeniui padeda išjudinti ir vystyti įvairius intelektualius gebėjimus.

VIETOVĖ. VANDENS TELKINYS.
Ši informacija būdavo reikalinga, ieškant dingusių žmonių, gyvūnų ir daiktų. Senųjų sanskrito tekstų žinios apie ženklus ir jiems priskiriamas vietoves neprarado vertės ir yra naudingos prognozavime. Tai nereiškia, kad Vandeniams būtinai turi patikti vandens telkiniai.

SPALVA. RUDA.
Senovėje nebuvo tokio plataus spalvų spektro kaip dabar. Klasikiniuose tekstuose Vandeniui priskiriama marga spalva. Jei Vandenio ženklas yra ascendentas (kūnas), žmogaus oda gali būti labiau rudo atspalvio.

IŠMINČIUS JAIMINI.
Remiantis išminčiaus Jaimini sutromis, kurios neoficialiai patvirtintais duomenimis gali būti parašytos 6000 metų pr. Kr., asmeninė planeta Vandenio ženkle yra siejama su įvairių vandens telkinių kūrimu. Asmeninė sielos planeta „Atma karaka“ leidžia nusakyti, kaip skleidžiasi gyvenimo kelias ir apibūdina darbinės veiklos sritį. Jei išvestinėje sielos kelio vargoje (horoskope) ši planeta patenka į Vandenio ženklą, tuomet gyvenimo kelias gali būti siejamas su įvairia vandens telkinių veikla, įskaitant ir santechniką.

Svarbus papildymas
Žodis zodiakas yra graikų kilmės. Zodiakas sudarytas iš dvylikos ženklų. Jyotish astrologijoje ženklas yra vadinamas „Rasi“. Žvelgiant iš žemės taško, zodiakas yra saulės kelias dangumi (ekliptika). Tai yra 360 laipsnių ratas, padalintas į dvyliką dalių po 30 laipsnių. Šis padalinimas buvo žinomas iki graikų kultūros ekspansijos. Yayur Vedos priede Vedanga Jyotisha, kuris skirtas astronominiams skaičiavimas, minimi 12 mėnesių, išvardinami mėnulio žvaigždynai, bet ne zodiako ženklai. Senovės indai zodiaką vadino „Kalarupa“, „Laiko įsikūnijimu“ arba „Kalapurusha“, jį simbolizavo kosminis vyras, kurio galva buvo Avinas, veidas – Jautis, rankos – Dvyniai ir t.t. Tai, kad ženklus vadiname gyvūnų vardais, yra graikų kultūros įtaka. Senovės indų, babiloniečių astrologijoje egzistavo mėnulio žvaigždynų astrologija, tik vėliau buvo pradėti naudoti ženklų pavadinimai. Išminčius Jaimini savo sutrose neteikia reikšmės ženklų pavadinimams, įvardina juos skaičiais: Avinas yra 1, Jautis yra 2 ir .t.t.

Mano sąmonės pokyčiai
Savo astrologinėje programoje KALA esu pasirinkus nustatymus, kur ženklai yra pažymėti skaičiais. Iš pradžių buvo keista, bet vėliau tai įnešė naują matymą ir visai kitą suvokimą apie astrologinius ženklus po vakarų astrologijos studijų. Viename pagrindinių astrologinių tekstų “Brihat Parsara Hora Sastra” teigiama, kad nematomas Vishnu (Aukščiausias Dievo asmuo) yra Kalarupa (Laiko įsikūnyjimas), kurio kūno dalys yra ženklai, pradedant nuo Avino ir šios kūno dalys neturi sąmonės. Tuo tarpu planetos turi Dievišką sąmonę. Žodžiais sunku perteikti naują matymą ir darbą gilinantis į senovės astrologiją. Tam turėjo visiškai pasikeisti mano sąmonė, gyvenimo būdas, mitybos įpročiai, net plaukų spalva ir kt. Supratau, kad senoviniai sanskrito tekstai nėra šiaip sau tekstai ar pasakos. Mokant užsienio kalbas ir plečiant sąmonę, atsidaro visi vartai į Pasaulio Žinyną ar Pasaulio Sielą, kaip rašė P.Coelho

Laisvalaikiu
Šioje nuorodoje galite susivesti savo gimimo duomenis ir pasitikrinti, kokios planetos yra Vandenio ženkle ir ne tik: http://www.vaultoftheheavens.com/VOTH_ChartCreator/Welcome.aspx

  • Tekstas parengtas pagal Ernst Wilhelm “Graha Sutras” (2006), Brihat Parasara Hora Sastra, Jaimini Upadesa Sutras, bei Ernst Wilhelm mokomąją medžiagą.

SEKITE MANE SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

  

Susisiekite su manimi